ZAGREBAČKA BANKA d.d.
Tratinska 69
Poslovnica 016206
10000 Zagreb
LJILJA ŠIMOVIĆ
Broj računa : 2436550884
SWIFT: ZABA HR 2X